Sfinansowanie podatku podlegają osoby fizyczne i prawne. Obowiązek skarbowy leży na obywatelu, który osiąga dochód. Każda jednostka musi się rozliczać indywidualnie, łączne opodatkowanie traktuje jedynie partnerów. Obowiązek opłaty prywatnego podatku spoczywa na osobach, które wykonują pracę oraz zostają w jakimkolwiek stosunku pracy, niemniej jednak za granicą istnieje opcja zwrotu – biuro podatkowe holandia. Także osoby, jakie prowadzą własną działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi podatkowemu.

Każdy podatnik musi najpóźniej do 30 kwietnia dodatkowego roku skarbowego złożyć osobiste zeznanie. Występuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 lub 39 w zależności od rodzaju osiągniętych dochodów.

Posiadanie nieruchomości i jej sprzedaż też łączy się z przymusem takich opłat. Nie tylko osoby fizyczne powinny finansować składki, proceder ten dotyczy także ludzi prawnych. W ich skład wchodzą: jednostki prawne, grupy kapitałowe oraz spółki. Osoby prawne muszą złożyć zeznanie fiskalne CIT 7 i z ustaloną wielkością dochodu za dany rok.

Dodaj komentarz