Platforma inwestycyjna to narzędzie, które broker udostępnia inwestorom otwierającym rachunek maklerski. Pozwala ona bowiem inwestować w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Czym zatem kierować się przy wyborze konta maklerskiego? Z której platformy inwestycyjnej korzystać – standardowej, czy pro? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym kierować się przy wyborze konta maklerskiego?

Konta maklerskie nazywane również rachunkami inwestycyjnymi to produkty, które są oferowane przez różnych brokerów i znacznie się od siebie różnią. W efekcie istotny staje się odpowiedni wybór, ponieważ warto postawić na rozwiązanie, które będzie maksymalnie dopasowane do potrzeb danego inwestora oraz odpowiadało przyjętej przez niego strategii inwestycyjnej. Czym zatem kierować się przy wyborze konta maklerskiego? Otóż, jedną z najważniejszych kwestii są z pewnością możliwości inwestycyjne, ponieważ rachunek powinien pozwalać inwestować w szerokie spectrum instrumentów finansowych. Istotnym aspektem jest także wysokość opłat pobieranych przez brokera, które mogą być naliczane z różnych tytułów. Równie ważna jest wiarygodność brokera, ponieważ inwestor powierza mu własne środki. W związku z tym powinna być ona potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy wyborze rachunku inwestycyjnego? Przede wszystkim komfort inwestowania, który jest uzależniony zarówno od jakości wsparcia technicznego oferowanego przez brokera, jak i poziomu zaawansowania platformy udostępnianej przez niego platformy inwestycyjnej. Warto zatem zauważyć, ze większość brokerów udostępnia swoim klientom dwie wersje platformy, a mianowicie standardową oraz pro (dla profesjonalistów).

Wybór platformy inwestycyjnej – standard, czy pro?

Jak już wspomniano w przypadku większości brokerów udostępniana jest platforma inwestycyjna w dwóch wersjach, a mianowicie standard oraz pro. W pierwszym przypadku jest to uniwersalne narzędzie, które jest dedykowane do transakcji o małych i średnich wolumenach. W efekcie korzysta z niego zdecydowana większość inwestorów, ponieważ funkcjonalność w zupełności wystarcza. W związku z tym łatwo się domyślić, że platforma inwestycyjna w wersji pro to rozwiązanie dla profesjonalnych inwestorów, którzy przeprowadzają transakcje o naprawdę wysokich wolumenach. Więcej informacji w tym zakresie można przeczytać w artykule poruszającym kwestię wyboru brokera.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Niezależnie od tego, którą wersję platformy inwestycyjnej wybierze inwestor powinien on pamiętać o ryzyku, które jest nieodzownym elementem inwestycji. To właśnie ono sprawia, że inwestycja może przynieść zysk, jak i zakończyć się stratą. W przypadku rynków kapitałowych nie ma bowiem mowy o ochronie kapitału. W związku z tym należy dążyć do minimalizowania ryzyka, co jest możliwe dzięki odpowiednim analizom oraz zdobywaniu praktycznego doświadczenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybór wersji platformy inwestycyjnej to indywidualna kwestia leżąca po stronie inwestora. Najważniejsze jest bowiem to, by jej funkcjonalność odpowiadała jego potrzebom.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz