Sprężarki to narzędzia, z jakimi napotykamy się dość w wielu przypadkach. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, oraz… W dowolnym, stereotypowym domu! Wentylator, lodówka lub odkurzacz. To jedynie drobne przykłady. Głównym zadaniem przeciętnej sprężarki jest natężanie ciśnienia gazów. Nieraz oczekiwany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie również bez skrępowania zmienić temperaturę oraz gęstość wskazanego czynnika. Jakim sposobem widać, sprężarka jest urządzeniem zdolnym do modyfikowania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego.

Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. Wyłonione medium zostaje zassane, a następnie sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie powinno mieć o wiele większą wartość, niż atmosferyczne. Odmiennie medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezwykle istotnym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą duże straty energii w postaci ciepła.

Właśnie dlatego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! Obowiązkiem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki wynik nazywamy sprężaniem – tutaj wymagane są akcesoria rodzaju https://pneumatyczny.com/13-sprezarki-kompresory-srubowe. Gazy mają luźną budowę molekularną. Wobec tego tak łatwo zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to jednakże obfitych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku.

Natomiast wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa towarzystwo chłodnicy. Bez poprawnego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo szybko uległaby uszkodzeniu. Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego.

Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezwykle wysokie. Dzięki temu czynnik jest prędko przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje parę innych rezultatów. Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają niesłychanie stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy kontrolujemy uwalniane ciepło. Dopuszczalne jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator intensyfikuje ruch powietrza w określonym kierunku.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz